Skiathos Town. (a).
Skiathos Town. (a).

Ref:

Date:

Location:

Photographer:

Skiathos Town. (a).